اعزام هجدهمین هیأت تخصصی تجاری، بازاریابی جهت آشنایی تولیدکنندگان، کارگران و تجار، با پیشرفت های روز تکنولوژی و تولیدات سال 2014
ترکیه، یونان، ایتالیا، سوییس، آلمان، اتریش و مجارستانگروه ۱: ۲۷ اسفند ۹۲ لغایت ۱۰ فروردین ۹۳۰۹۱۹ ۹۵۱ ۸۰۸۲ - ۴
همزمان با نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر و نقره ترکیه، استانبولگروه ۱: ۲۷ اسفند ۹۲ لغایت ۱۵ فروردین ۹۳۰۲۱ ۲۲۲۲ ۵۵۶۷
۰۲۱ ۸۸۶۷ ۱۵۲۵
جهت دریافت اطلاعات بیشتر بر روی تصاویر زیر کلیک کنید.
تصاویر منتخب نمایشگاه های قبلی
Google+